Představujeme naše zákazníky

WITTE Automotive

Aby si dodavatelé udrželi svoji konkurenceschopnost na trhu a byli spolehlivým partnerem i pro svého koncového zákazníka, musí být schopni komponenty dodávat nejen za atraktivní cenu, ale také v dostatečném množství a kvalitě. Stává se tedy i to, že nás zákazník požádá o podobnou montážní linku na stejný výrobek, ale s požadavky například na zrychlení taktu či možnost rozšíření linky do budoucna.

Jedna taková montážní linka pro výrobce komponentů do aut WITTE Automotive opustila v červnu 2022 výrobní halu Automa CZ a zamířila do bulharského závodu společnosti WITTE Automotive. Jednalo se o montážní linku FORD V710, která je moderní verzí předchozí úspěšné linky na montáž pátého zámku auta. Navázali jsme tím na dlouholetou a úspěšnou spolupráci a společně vyvinuli další, modernější a rychlejší verzi.

 

Vylepšení linky pro výrobu komponentů do automobilů ve společnosti WITTE Automotive Nejdek přineslo klíčová zlepšení, která umožnily dosáhnout vyššího výkonu a kvality výroby.

Naší prioritou bylo optimalizovat každý aspekt výrobního procesu, aby linka byla schopna produkovat více zámků ve stejné vysoké kvalitě.

Modernizace linky zahrnovala několik klíčových kroků.

  • Prvním z nich bylo zrychlení taktu výroby, což jsme dosáhli úpravou pracovního cyklu a rozložením pracovišť uvnitř linky.
  • Dále jsme zavedli inovativní systém kontroly, který zahrnoval několik kontrolních bodů na čtyřech specializovaných pracovištích. Tím jsme zabezpečili důkladnou a opakovanou kontrolu všech funkcí zámků.
  • Významného zlepšení celkového procesu jsme dosáhli také díky zavedení oběhového dopravníku s RFID sledováním paletek. Tento systém umožnil paralelní přepravu a zpracování dvou kusů v různých fázích výroby na jedné palete. Tím jsme nejen zrychlili výrobní proces, ale také minimalizovali závislost na manuálních pracovištích.

 

Celý modernizační proces byl navržen tak, aby byla linka připravena na budoucí rozšíření. Možnost přidání dalších pracovišť v paralelních částech linky by mohla znamenat další zrychlení taktu o dalších 30 %.

Naše úzká spolupráce s firmou WITTE Automotive nám umožnila plně reflektovat naše inovace na jejich konkrétní požadavky i na očekávání jejich zákazníků. Jsme nadšeni z dosažených výsledků a již nyní společně zvažujeme možnosti dalšího rozvoje a spolupráce na podobných projektech.

Každý nový projekt automatizace, včetně tohoto, nám poskytuje nejenom možnost posunout naše zákazníky vpřed, ale také prohloubit naše vlastní zkušenosti a technické dovednosti.

SDÍLET