Představujeme naše zákazníky

WITTE Automotive

Aby si dodavatelé udrželi svoji konkurenceschopnost na trhu a byli spolehlivým partnerem i pro svého koncového zákazníka, musí být schopni komponenty dodávat nejen za atraktivní cenu, ale také v dostatečném množství a kvalitě. Stává se tedy i to, že nás zákazník požádá o podobnou montážní linku na stejný výrobek, ale s požadavky například na zrychlení taktu či možnost rozšíření linky do budoucna.

Jedna taková montážní linka pro výrobce komponentů do aut WITTE Automotive opustila v červnu 2022 výrobní halu Automa CZ a zamířila do bulharského závodu společnosti Witte Automotive. Jednalo se o montážní linku FORD V710, která je moderní verzí předchozí úspěšné linky na montáž pátého zámku auta. Navázali jsme tím na dlouholetou a úspěšnou spolupráci a společně vyvinuli další, modernější a rychlejší verzi.

 

 

Oproti lince, která již vyrábí stejné komponenty do aut ve Witte Automotive Nejdek, jsme udělali několik zásadních vylepšení, aby linka produkovala více zámků ve stejné kvalitě. Modernizace spočívala zejména ve zrychlení taktu, úpravě rozložení pracovišť uvnitř linky a instalací několikanásobné kontroly všech funkcí zámků na čtyřech speciálních pracovištích.

Dalšího zrychlení jsme docílili implementací oběhového dopravníku s RFID hlídáním paletek. Na paletce se vozí dva kusy v odlišném stádiu rozpracovanosti. Díky modernizaci jsme také snížili počet manuálních pracovišť.

Celá linka je připravena na budoucí rozšíření o další pracoviště v paralelních částech a tím zrychlení taktu ještě o dalších 30 %.

Úzkou spoluprací s Witte Automotive jsme dokázali naplnit veškeré jejich požadavky a tím i požadavky jejich zákazníků.

Již nyní se společně zamýšlíme nad dalším případným pokračováním ve vývoji těchto montáží a dalších projektech tohoto typu.

Tímto i každým dalším projektem automatizace posouváme nejenom naše zákazníky, ale i naše možnosti a zkušenosti.

SDÍLET

Další vybrané reference

Montážní linka na sedačkové zámky pro sklápění sedadel v automobilech

Montážní linka na spojování plastových krytek zámků u bezpečnostních pásů

Montážní linka na podvolantové páčky do automobilů