Představujeme naše zákazníky

Schneider Electric

Schneider Electric je dlouholetým zákazníkem Automa CZ. A stejně jako Automa CZ je i Schneider Electric společností, která si u svých zákazníků zakládá na vysoké kvalitě služeb a produktů splňujících všechny lokální normy a legislativní požadavky.

Schneider Electric je mezinárodní výrobce elektrických zařízení po celém světě. Ale každá země má jiné technické specifikace pro elektrorozvody, proto je třeba mít výrobní stroje na tak pokročilé a moderní úrovni, aby bylo možné produkty flexibilně obměňovat podle toho, pro kterou zemi produkt určený.

Jednu takovou příjemnou variabilní výzvu jsme spolu řešili při projektu do Lotyšska. Jednalo se o projekt s názvem „Kaji“ pro výrobní závod v Rize v Lotyšsku. Na této lince se vyrábí čtyři sta dvacet variant požárních ústředen a jejich příslušenství. Největší výzvou byla rozmanitost ručních pracovních listů a integrace do MES pro 420 panelových variant. Projekt vznikl na základě potřeby Schneider Electric přesunout výrobu do Lotyšska. Původní linka ve stávajícím závodě měl starou koncepci s nezávislými ostrovními výrobními buňkami.

Cílem bylo vyvinout a vyrobit novou výrobní linku podle aktuálních norem Schneider Electric. A bylo nutné integrovat dva funkční testery přenesené z předchozího závodu. Do jedné montážní linky byl také integrován nový průmyslový vysokopotenciální tester. Úkolem Automa CZ bylo navrhnout, postavit montážní linky a integrovat všechny tři testery. Automa CZ také vytvořila systém PMS v úzké spolupráci s týmem Schneider Electric.

Architektura linky obsahuje předtiskové a předmontážní procesní kroky, montáž, testování a balení. V zásadě dvě podobné montážní linky pracují samostatně a nezávisle pro dvě hlavní produktové řady, požární ústředny a příslušenství.

Předními produktovými řadami jsou ústředny požární signalizace, jednotky kontroly přístupu a příslušenství. Výrobní linka má 20 metrů a jedná se o nejrozsáhlejší linku v závodě Lexel v Lotyšsku.

„Byl to velký projekt, který jsme řešili společně s Automa CZ. Potřebovali jsme postavit montážní a testovací linku pro 420 komerčních referencí“. Řekla Monika Lorenz, projektová manažerka závodu Schneider Electric Lexel.

Monika dále upřesňuje: „Během celého projektu probíhala velmi úzká a aktivní spolupráce mezi Automa CZ a týmem Schneider Electric. Technickým vedoucím mezi týmem Schneider Electric a Automa CZ v závodě Lexel byl náš český kolega z průmyslového oddělení.“

Výzvou pro celý tým byla časová tíseň. Díky přesunu kompletní výroby z cizí země do Lotyšska, vysokému mixu produktů a nové industrializaci jsme vždy zaostávali za dobou.

Během výroby jsme měli značné zpoždění s produkcí, ale díky novému průmyslovému designu linky a dobré efektivitě jsme brzy dohnali výrobu hlavních položek.

Na spolupráci s Automa CZ oceňujeme především rychlý a flexibilní přístup, aktivní komunikaci a výbornou znalost problematiky průmyslové automatizace.

Díky tomuto projektu a této spolupráci dokážeme bez problémů zajistit požadovanou výrobu a variabilitu a především dodržet závazky vůči našim zákazníkům.”

SDÍLET