Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje, které nám předáte jako návštěvníci našeho webu, zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob ve věci zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

 

Definice osobních údajů

Osobní údaje jsou informace o fyzické osobě, jako jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa či IP adresa.

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů, které nám předáte prostřednictvím našeho webu, je společnost Automa CZ, s.r.o., se sídlem Nebřehovice 39, 386 01 Strakonice, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 29551. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu se zde popsanými podmínkami.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti s vaším používáním našeho webu můžeme zpracovávat tyto osobní údaje:

  • informace, které nám o sobě poskytnete zadáním vašich osobních údajů do některého z kontaktních formulářů (např. jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa),
  • IP adresa, která reprezentuje vámi používané zařízení pro přístup k našim webovým stránkám,
  • údaje získávané prostřednictvím tzv. cookies a dalších automatických identifikátorů (např. obecné technické informace o vámi používaném počítačovém prohlížeči, operačním systému, rozlišení obrazovky, geolokační údaje apod.).

 

Účel zpracování osobních údajů

V závislosti na tom, jaký je vztah mezi vámi a naší společností, zpracováváme vaše osobní údaje pro odpovídající účely zpracování:

  • Jste-li návštěvník našich webových stránek, zpracováváme vaše osobní údaje na základě tzv. oprávněných zájmů (přenos komunikace prostřednictvím internetu, poskytnutí vámi výslovně vyžádané informační služby), či na základě vašeho souhlasu (provádění analýz návštěvnosti).
  • Jste-li náš zákazník nebo obchodní partner, zpracováváme vaše osobní údaje na základě plnění smlouvy nebo na základě přijetí opatření před uzavřením smlouvy, plnění právní povinnosti, oprávněných zájmů nebo souhlasu.

 

Zdroje osobních údajů

Údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od vás při vaší návštěvě našeho webu a vyplňování kontaktních formulářů online. Vaše osobní údaje nám předáváte dobrovolně.

 

Kdo má přístup k osobním údajům

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité a přístup k nim mají pouze ti naši partneři, s nimiž máme uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Jde zejména o poskytovatele služeb, které používáme pro zajištění služeb pro naše zákazníky a obchodní partnery. Za určitých podmínek jsme na základě platných právních předpisů povinni předat některé vaše osobní údaje orgánům veřejné správy, například Policii ČR nebo orgánům činným v trestním řízení, kteří vaše osobní údaje zpracovávají jako samostatní správci.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které nám předáte, zpracováváme po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžeme je zpracovávat do doby, než svůj souhlas odvoláte.

 

Zabezpečení osobních údajů

Zpracování osobních údajů je zabezpečeno standardními způsoby a technologiemi proti neoprávněnému přístupu třetích stran. Dbáme na to, aby naše bezpečnostní systémy byly pravidelně aktualizovány. Jako uživatele našich webových stránek vás však upozorňujeme na skutečnost, že v prostředí internetu není možné navzdory veškerému úsilí zaručit 100% bezpečnost přenosu informací včetně vašich osobních údajů.

 

Vaše práva k ochraně osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva, kterých se můžete dožadovat vznesením žádosti na nás jako zpracovatele osobních údajů, na základě čehož v případě, že bude vaše žádost vyhodnocena jako oprávněná, provedeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu – nejpozději do 4 kalendářních týdnů. Abychom předešli zneužití vašich osobních údajů neoprávněnými osobami, můžeme pro účely posouzení vaší žádosti požadovat prokázání vaší identity odpovídajícím způsobem. Máte právo na informace, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo odvolat souhlas, právo vznést námitku, právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Detailní informace k vašim právům najdete v příslušné legislativě.