Introducing our customers...

Witte Automotive

Aby si dodavatelé udrželi svoji konkurenceschopnost na trhu a byli spolehlivým partnerem i pro svého koncového zákazníka, musí být schopni komponenty dodávat nejen za atraktivní cenu, ale také v dostatečném množství a kvalitě. Stává se tedy i to, že nás zákazník požádá o podobnou montážní linku na stejný výrobek, ale s požadavky například na zrychlení taktu či možnost rozšíření linky do budoucna.

One such assembly line for car component manufacturer WITTE Automotive left the Automa CZ production hall in June 2022 and headed to Witte Automotive's Bulgarian plant. It was the FORD V710 assembly line, a modern version of the previous successful fifth car lock assembly line. In this way, we continued our long-standing and successful cooperation and developed another, more modern and faster version together. WITTE Automotive opustila v červnu 2022 výrobní halu Automa CZ a zamířila do bulharského závodu společnosti Witte Automotive.  Jednalo se o montážní linku FORD V710, která je moderní verzí předchozí úspěšné linky na montáž pátého zámku auta. Navázali jsme tím na dlouholetou a úspěšnou spolupráci a společně vyvinuli další, modernější a rychlejší verzi.

 

 

Compared to the line that already produces the same car components at Witte Automotive Nejdek, we have made several significant improvements to create more locks of the same quality. The modernization mainly consisted in speeding up cycle time, adjusting the distribution of workplaces inside the line, and installing multiple checks of all lock functions at four workplaces.

Dalšího zrychlení jsme docílili implementací oběhového dopravníku s RFID hlídáním paletek. Na paletce se vozí dva kusy v odlišném stádiu rozpracovanosti. Díky modernizaci jsme také snížili počet manuálních pracovišť.

Celá linka je připravena na budoucí rozšíření o další pracoviště v paralelních částech a tím zrychlení taktu ještě o dalších 30 %.

Úzkou spoluprací s Witte Automotive jsme dokázali naplnit veškeré jejich požadavky a tím i požadavky jejich zákazníků.

We are already thinking about the possible further development of these assembly lines and other projects of this type.

We advance our customers, possibilities, and experiences with this and every other automation project.

SHARE