Search
Close this search box.

Představujeme naše zákazníky

ZF Passive Safety Czech

Robotizovaná montážní linka od Automa CZ nahradila náročné manuální operace, jako je nýtování hlav zámků, montáž kabelů, či lepení krytek. Tím se nejen dosáhlo významné úspory nákladů, ale také zvýšila efektivita celého procesu.

ZF Passive Safety Czech je dlouholetým a významným partnerem Automa CZ v oblasti automatizace výrobních operací. Společnost se specializuje na bezpečnostní systémy pro automobily a má dlouhodobý závazek vytvářet inovativní řešení pro pasivní bezpečnost cestujících. Vzájemná spolupráce nám umožňuje realizovat náročné projekty, které mění způsob, jakým se výroba vozidel chápe.

Jedním z takových projektů byla i robotizovaná montážní linka na kompletaci zámků k bezpečnostním pásům.

  • Na původní lince bylo pro manuální montáž a kompletaci zámků potřeba 8 operátorů pracujících v třísměnném provozu.

 

Tento proces zahrnoval nýtování hlav zámků (1 operátor), montáž kabelů (3 operátoři), montáž krytek (1 operátor), lepení štítků s 2D kódem (1 operátor), lepení filců (1 operátor) a konečnou kontrolu balení (1 operátor).

Náročnost a zdlouhavost tohoto postupu vedla k vysokým nákladům a omezené kapacitě.

Díky plně automatizované montážní lince jsme úspěšně nahradili manuální operace montáže krytek a kabelů roboty. Výsledkem bylo nejen snížení nákladů na výrobu, ale také uvolnění pracovníků pro náročnější a kvalifikovanější úkoly. Tato promyšlená a moderní automatizace představuje vzorový příklad toho, jak se v praxi daří dosahovat efektivity a konkurenceschopnosti.

Spolupráce se ZF Passive Safety Czech je jasným důkazem, že kvalitní partnerství, inovativní přístup a zaměření na nákladovou efektivitu mohou dramaticky proměnit způsob, jakým se vyrábí komponenty do automobilového průmyslu. 

 

SDÍLET

Další vybrané reference