Představujeme naše zákazníky

ZF Passive Safety Czech

ZF Passive Safety Czech využívá moderní ultrazvukovou technologii na své montážní lince pro spojování plastových krytek zámků. Tato linka ročně dokončí až 1 000 000 zámků, díky výhodám ultrazvukového svařování, jako jsou rychlé procesy, vysoká kvalita spojů bez potřeby dalších komponentů a bezpečný chladný provoz.

 

Mezinárodní výrobce špičkových plastových komponentů do automobilů ZF Passive Safety Czech je jedním z maximálně pokrokových a moderních výrobců. A proto, když jsme společně řešili montážní linku na spojování plastových krytek zámků, tak Automa CZ do montážní linky integrovala moderní a ekologickou ultrazvukovou svářečku.

Ultrazvuková technologie se používá ke spojování polymerů nebo polymerů s jinými materiály. Tuto technologii je také možné použít k řezání a oddělovacímu svařování u širokého sortimentu materiálů.

Celá operace probíhá tak, že operátor založí zámek s krytkami do přípravku a o zbytek se postará stroj. Automaticky se uzavřou bezpečnostní dveře odhlučněné komory a zkontroluje se přítomnost všech potřebných komponent. Pokud je vše v pořádku, stroj ultrazvukově svaří obě krytky zámku a přenese na stanici laserového popisování. Hotový kus poté opustí zařízení na pásovém dopravníku.

Na této montážní lince se takto zkompletuje 1 000 000 zámků ročně.

  • Výhodou použité technologie ultrazvukového svařování jsou velmi krátké procesní časy a kvalitní spoj bez nutnosti použití dalšího spojovacího komponentu, jako je šroub, nebo nýt.
  • K procesu není třeba používat žádná rozpouštědla či další přísady (druhově čistá recyklace).
  • Proces je stabilní a má vysokou opakovatelnost.
  • Používané ultrazvukové nástroje zůstávají během výrobního procesu studené, a tím se doba přechodu zařízení na jiný produkt odpovídajícím způsobem zkracuje a není zde riziko zranění operátorů horkými částmi stroje.

 

Jsme rádi, že jsme mohli pro našeho významného zákazníka ZF Passive Safety Czech vyrobit stroj, který je i díky technologii od MS Ultrasonic Technology Group ohleduplný k životnímu prostředí a zajišťuje maximální bezpečnost pro operátory linky.

SDÍLET