Magazín

Je naše společnost příliš malá na automatizaci?

Automa_27_3_1 – upraveno
Rostoucí potřeba automatizace se vztahuje na všechny podniky bez ohledu na odvětví, velikost nebo umístění.

Sdílejte tento článek

Automatizace je tradičně spojována hlavně s velkými výrobními společnostmi a za její hlavní doménu jsou považovány automobilový průmysl a elektronika. Z konceptu Průmysl 4.0 se během let stal velmi složitý a pro běžného člověka obtížně pochopitelný fenomén. Jeho název se často používá, ale málokdo dokáže vysvětlit význam tohoto pojmu. Také o průmyslové automatizaci, robotizaci a digitalizaci panují mylné představy, že jde o něco příliš složitého, co lze jen obtížně využít v každodenním životě malých a středních podniků. Jde však o nedorozumění, které je třeba uvést na pravou míru.

Rostoucí potřeba automatizace se vztahuje na všechny podniky bez ohledu na odvětví, velikost nebo umístění. Také malé firmy totiž potřebují hladší řízení pracovních toků, lepší plánování dodávek, efektivnější řízení logistiky a robotizaci standardizovaných procesů. Chtějí-li zvýšit svoji efektivitu, flexibilitu a produktivitu při zachování vysoké kvality, musí také ony optimalizovat náklady na údržbu, redukovat sklady náhradních dílů a zkrátit dobu od prvotního nápadu po uvedení produktu na trh. Musí rovněž bojovat s nedostatkem pracovní síly a lépe využívat potenciál svých zaměstnanců. Aby průmyslová automatizace pomohla malým a středním podnikům se s těmito úkoly vypořádat, je třeba vyvrátit mýty, jež brání jejímu nasazení v tomto firemním segmentu.

Rozšířené mýty o automatizaci

Existuje mnoho velmi populárních „mýtů malých a středních podniků“ souvisejících s průmyslovou automatizací. Můžeme se s nimi setkat nejen u nás, ale i v sousedních zemích střední a východní Evropy. Jmenujme některé z nich: Naše společnost je příliš malá na automatizaci. Naše procesy jsou natolik specifické, že je nelze automatizovat. Investice do automatizace nepřinesou další ekonomické výhody. Robotizace je nad naše finanční možnosti. Nevidíme potřebu automatizace, protože jsme dosud úspěšně žili bez ní. Nemohu najít dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by naši výrobu povýšili na další úroveň. Robotizace bere lidem práci.

Pojďme se podívat na fakta

Jedním z dobře přijímaných ukazatelů automatizace je tzv. hustota robotů, která představuje počet jednotek průmyslových robotů využívaných v zemi na 10 000 zaměstnanců. Tento údaj najdeme například ve zprávě o průmyslových robotech World Robotics 2021, vydané Mezinárodní federací robotiky (IFR). Tato zpráva uvádí údaje o hustotě za rok 2020 v Evropě: Německo 371, Švédsko 289, Dánsko 246, Itálie 224, Nizozemsko 209, Španělsko 203. Slovinsko 183, Slovensko 175, Česká republika 162, Maďarsko 120. Tato čísla jasně ukazují, že země střední a východní Evropy jsou sotva nad polovinou „vyspělejších“ evropských zemí. Při bližším zkoumání důvodů jsou některé patrné – dražší vs. levnější pracovní síla a ekonomická síla společností, abychom jmenovali alespoň některé. Skrytým hnacím motorem vyšší hustoty je však úroveň přijetí automatizace napříč malými a středními podniky a širokou škálou výrob v těchto zemích – zemích s vyšší produktivitou, efektivitou a lepším využitím potenciálu lidské pracovní síly.

Není to dobrá odpověď na argument „jsme příliš malá firma“? Proč nejsou malé společnosti ve Švédsku, Španělsku nebo Německu „příliš malé“ na investice do inteligentních automatizačních řešení? Důvod může být jednoduchý – chtějí být konkurenceschopnými, efektivními a ziskovými a tyto své cíle úspěšně podporují investicemi do automatizace.

Specifická výroba

Můžeme se do určité míry shodnout, že některé výrobní procesy jsou jedinečné a obtížně automatizovatelné; mnoho úkolů, operací a technik však již bylo úspěšně automatizováno, digitalizováno a robotizováno ve stovkách výrobních zařízení po celém světě, což přináší již tak konkurenční výhody. Existuje mnoho způsobů, jak se inspirovat. Mluvit s profesionály v oboru automatizace nebo jen strávit nějaký čas na Youtube, kde prakticky každý může najít reálné příklady aplikací, které odpovídají jeho potřebám a řeší jeho obchodní nebo výrobní výzvy.

Práce pro zaměstnance

Také mýty související s pracovní silou si zaslouží určité objasnění. Automatizace, digitalizace a robotizace lidem práci neberou. V dnešní době zaměstnavatelé potřebují dostupnější pracovní sílu, jejíž nedostatek je jedním z omezení pro růst jejich podnikání a dosahování nových příležitostí a trhů. V takové situaci je řešením uvolnit lidi z „DDD“ (dull, dirty, dangerous neboli nudných, špinavých a nebezpečných) činností a zařadit je na pozice, které více využívají jejich lidského potenciálu. Díky tomu budou moci rozvíjet své dovednosti a poskytovat více pro společnost zvýšením produktivity, efektivity a přidané hodnoty. Další výzvou, se kterou se v dnešní době potýká mnoho firem, je nedostatek pracovníků s požadovanou kvalifikací. Protože takoví lidé jsou nedostupní a pravděpodobně brzy nebudou, je cestou vpřed lepší využití, rozvoj a podpora pracovníků, kteří již pro společnost pracují. Jak? Pochopitelně automatizací, digitalizací nebo robotizací DDD činností.

Finanční náročnost

Množství mýtů souvisí i s finanční stránkou příběhu. Zkušenosti ukazují, že návratnost investice do inteligentního automatizačního řešení se pohybuje (v závislosti na mnoha faktorech) obvykle mezi třemi měsíci a dvěma roky, což jsou velice přijatelné hodnoty. Navíc se zdá, že rozumné investice do automatizace, robotizace a digitalizace jsou nutností, protože přinášejí významnou konkurenční výhodu, zvyšují produktivitu a umožňují výrobcům vyrábět více při stejném počtu zaměstnanců, přejít z dvousměnného na třísměnný provoz bez zvýšení počtu zaměstnanců, zlepšit zajištění kvality a snížit zmetkovitost výroby, zkrátit dobu uvedení výrobku na trh a zvýšit flexibilitu při změně výroby podle nových příležitostí a měnící se poptávky. Investice zde tedy není investicí do automatizace jako takové, ale investicí do úspěchu a budoucnosti firmy, protože firma bez automatizace dříve nebo později ztratí svou konkurenceschopnost.

Administrativa, výroba i logistika

Automatizace a digitalizace usnadňují výrobním podnikům všech velikostí srovnání konkurenčních produktů, zjednodušují nákupní proces a formují zcela odlišný provoz výroby a logistiky. Svou stopu zanechávají prakticky všude, nejviditelněji při nasazování automatizovaných a kybernetických systémů do výrobních procesů. To znamená, že nahrazují rutinní ruční operace ve výrobě zaváděním automatizovaných výrobních nebo montážních linek. Hlavní výhodou je úspora výrobních nákladů; tak je možné snížit cenu za kus bez snížení kvality. Naopak automatizované a robotizované linky výrazně snižují zmetkovitost a umožňují vyrábět více dílů. Ze zkušenosti víme, že počítačově řízená montážní linka má až 97% úspěšnost kvality. Toto řešení je vhodné pro firmy všech velikostí, protože každé řešení lze přizpůsobit potřebám zákazníka. Jedna ze společností v holdingu CEAH, Automa CZ, se zabývá výrobou jednoúčelových strojů, robotických stanic a montážních linek dle unikátních potřeb a požadavků zákazníka, což není na trhu standardem.

V automatizaci je také typická situace, kdy se výroba může po několika měsících či letech změnit na jiný produkt. To lze s dostatečným předstihem vyřešit inteligentním návrhem stroje, stanice nebo celé linky, s ohledem na budoucí potřeby výrobních změn, aby byly efektivně přizpůsobeny novým požadavkům a v budoucnu přepracovány, včetně zákaznického přeprogramování našimi inženýry ze společnosti Auware Engineering.

Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde se automatizace uplatní v každém výrobním podniku, je intralogistika. Takové řešení zahrnuje celkovou logistiku, řízení zásob a veškerou evidenci. V dnešním rychle se měnícím světě jsou digitalizované, bezpapírové, štíhlé procesy a sledovatelnost zboží a zařízení potřeba více než kdy jindy. Unikátní logistická řešení, využívající automatizované identifikační systémy (Auto-ID), pokrývají celý dodavatelský řetězec a umožňují plné sledování zboží, surovin, polotovarů a hotových výrobků.

Komplexní řešení z jedné ruky

Existuje mnoho způsobů, jak automatizovat výrobní a intralogistické procesy a toto téma se může na první pohled zdát komplikované. Výhodou Central European Automation Holdingu však je, že všechna tato řešení jsou pod jednou střechou. Díky synergii speciálně vyškolených konzultantů, designérů, programátorů a techniků ze společností Automa CZ, Antra ID a Auware Engineering dokážeme zákazníkovi nabídnout ty nejlepší služby, řešení, implementaci a servis v těchto oblastech. Díky plnému využití synergií, kompetencí, zkušeností a jedinečných odborných znalostí v rámci skupiny mohou naše společnosti dobře uspokojit jakoukoli poptávku našich zákazníků v kritických oblastech dnešní automatizace, robotizace a digitalizace, a to od tvorby nápadů přes návrh, konstrukci a programování až po uvedení do provozu a údržbu.

 

 

Mohlo by vás zajímat...

Potřebujete pomoct s automatizací výroby?

Ozvěte se nám, víme, jak na to!