Magazín

Budování odolné firmy postavené na znalostech a spolupráci

28b63fe8-8762-4428-b7a9-0209b733a9f3
Podnikání v jakékoli výrobní oblasti je v současné době v zásadě adrenalin. Ne, že by situace před covidovou pandemií byla z tohoto pohledu ideální, ale až poslední dva roky firmám ukázaly, že je třeba přístup k nastavení výrobní firmy změnit. Někde spíše kosmeticky, ale ve většině případů zásadně

Sdílejte tento článek

Globální soutěž nabírá na intenzitě

Co se tedy v posledních letech tak významného změnilo, že firmy musí přemýšlet o změně svého nastavení? V první řadě pandemie donutila řadu firem se zamyslet nad nastavenými procesy, jak ve výrobě, tak i v kancelářských procesech nebo v komunikaci se zákazníkem. Omezení pohybu, zvýšení důrazu na bezpečnost a zdraví pracovníků, to byl pouze začátek. Následoval naprostý světový chaos v materiálové logistice. Nejen, že získání některých materiálů a komponentů připomínalo výhru ve sportce, ale zároveň raketově vystřelily i ceny surovin a komodit. Pokud k tomu přidáme i omezení pohybu osob na Evropském kontinentu, jenž vyústil v zásadní nedostatek pracovníků napříč Evropou, měli jsme krásný začátek dokonalé bouře. Ano, to byl pouze začátek. Následovalo roztočení inflační spirály vlivem řady vnějších i vnitřních faktorů a následná hrozba recese na významných trzích pro České firmy. Ceny energií, které jsou i přes jejich klesající tendenci stále významně vyšší než před začátkem války na Ukrajině, donutily řadu firem hledat okamžitá úsporná i transformační opatření.

A aby toho ještě nebylo málo, Evropský průmyslový region doslova bojuje o své budoucí místo na světovém trhu s USA a jihovýchodní Asií. Tyto regiony těží zejména právě z příznivějších cen energií, nižších nákladů na pracovní sílu (Asie) a z národních programů podpory pro výrobní firmy (USA).

Odolnost všem, bez výjimky

Pro manažery společností v české kotlině všechny výše uvedené události představují výzvy, jež se často zdají být za hranicí jejich kompetencí a vlivu na byznys. Avšak, nelze přečkávat pouze v reaktivním módu. Neboť následně čelíme hrozbě, že konkurence bude hbitější v inovacích, řízení nákladů, zajištění výroby a získávání zakázek.

Proto v Central European Automation Holding (CEAH) budujeme kompetence, které pomohou našim zákazníkům při vybudování odolné firmy. Správnost našeho zaměření a přístupu potvrzuje i řada dat a studií. Například podle poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG), 44%*respondentů globálního průzkumu mezi výrobními firmami uvedlo, že tzv. resilience je mezi jejich hlavními strategickými prioritami.

Odolnost lze chápat různými způsoby a přístup sám o sobě má mnoho vrstev. Pro nás je klíčová zejména oblast flexibilní a transparentní výroby, umožněné primárně průmyslovou automatizací a provozem řízeným na základě dat.

Řízení firmy postavené na datech z výroby, dodavatelských řetězců, obchodu, a dalších procesů je základ, o jehož potřebě není třeba diskutovat. Cesta k úspěšnému posunu i z dobře řízené organizace a využití celé řady moderních výrobních technologií i informačních systémů na úroveň skutečně moderní a odolné firmy však zpravidla není snadná ani přímá. Řada technologií, jak výrobních, tak i pro podporu procesů, často pochází od různých dodavatelů, jedná se o různé evoluční generace, systémy nejsou aktualizovány a někdy chybí i moderní verze řídících systémů. Často dochází i k zajímavému jevu. Firmy sice využívají celou řadu nástrojů a prvků automatizace, ale jedná se o nepropojená ostrovní řešení, která v důsledku vytvářejí informační sila a řízení procesů spíše komplikují, než aby je posouvaly kupředu.  

Ve výše uvedeném kontextu se Central European Automation Holdingu podařilo svými řešeními a službami pokrýt řadu oblastí, které unikátním způsobem podporují výrobní společnosti na jejich cestě k vyšší odolnosti.

  • Jaké specifické kompetence holdingu CEAH jsou tedy klíčové pro podporu zákazníků na jejich cestě k vytvoření odolné firmy z pohledu průmyslové automatizace a digitalizace intralogistiky? Kompletní návrhy a realizace bezobslužných výrobních linek, jež snižují potřebu fyzické přítomnosti operátorů ve výrobě.
  • Vytváření konceptu flexibilní výroby, kdy vybraná pracoviště mohou být velmi rychle vybavena automatizací, robotem nebo naopak doplněna operátorem.
  • Aplikace virtuálního zprovoznění montážních a robotických linek, která významně zkracující dobu mezi návrhem a uvedením do standardního provozu.
  • Vybavení výrobních strojů technologiemi pro sběr a vizualizaci dat o stavu a chodu zařízení, výrobě a údržbě.
  • Návrhy a realizace flexibilního bezobslužného konceptu intralogistiky, jež umožňuje rychlou konfiguraci transportních prostředků v závislosti na okamžitých potřebách výroby a interní logistiky.
  • Návrhy a implementace technologií umožňující sběr dat v reálném čase o pohybu materiálu a samotných přepravních zařízení.
  • Programování a servis výrobních technologií v režimu vzdáleného přístupu a obsluhy.
  • Upgrade současných výrobních technologií a systémů na inteligentní zařízení poskytující data pro efektivní řízení, obsluhu a servis (retrofiting).
  • Komplexní poradenství pro strategické zavádění automatizace ve všech úrovních jakéhokoli typu výrobní společnosti.

Neztrácejme čas

Proto bych manažerům, kteří přemýšlí, jak s budováním odolnosti vůbec začít, doporučil stanovit si strategické priority a následně zajistit jejich dosažení nejen aplikací příslušných technologií, ale i tréninkem pracovníků a komunikací dovnitř i vně firmy. Řada studií vyjadřující se k překážkám zavádění digitalizace a transformace firem zmiňuje na prvních příčkách nedostatečnost znalosti zejména digitálních technologií a omezenou schopnost posunout se z pilotních projektů do nasazení v celofiremním rozsahu.

V průmyslově vyspělých zemích je vcelku běžné, že manažeři firem na této problematice spolupracují s celou řadou zejména technologických partnerů, včetně systémových integrátorů. Přičemž dochází k propojení vlastních kompetencí znalostí výrobních technologií, datových toků a projektového řízení s nejlepší praxí v oblasti výběru, zavádění i škálování nejmodernějších technologií automatizace a digitalizace. Pojďme tedy odolnost českého průmyslu rozvíjet společně!

Společnost Automa CZ je od roku 2019 součástí mezinárodní skupiny Central European Automation Holding, která se zaměřuje na komplexní řešení, služby a servis v oblasti průmyslové automatizace včetně digitalizace intralogistických procesů.

Mohlo by vás zajímat...

Potřebujete pomoct s automatizací výroby?

Ozvěte se nám, víme, jak na to!