Magazín

Automatizace versus lidská síla: Je to odpovědnost jen zaměstnavatele?

sila-16-9
Jak je to se zavaděním automatizace výrobních procesů v ČR v tradičním pojetí „stroje versus lidská síla“? Docela často se setkáváme s tím, že zavádění automatizace ve výrobě je typicky spojované s tím, že se budou vyhazovat lidi, přicházet o práci a někdy to vyznívá hodně negativně, že společnost „xy“ investovala do nové automatické linky a tím pádem „mohla“ propustit 9 lidí. Což je jednoduchý pohled na věc.

Sdílejte tento článek

Když se zeptáme našich zákazníků, proč konkrétně na určitou operaci chtějí zavést nebo již zavedli automatizovanou linku nebo pracovní stanici, tak většina odpovědí souvisí právě s lidským faktorem.

Například:

„Potřebovali jsme být s našimi výrobky na trhu více konkurenceschopní, a to umíme jenom zvýšením produktivity konkrétní operace tím, že využijeme robotizované pracoviště, které nejenom zásadně zrychlí danou operaci při současném zajištění konstantní vysoké kvality, ale zároveň umožní nahradit práci 4 operátorů ve třísměnném provozu. Před pár měsíci jsme instalovali novou montážní linku na upínač bezpečnostních pásů do auta a prvotní investici jsme financovali z úspor nákladů, které jsme uspořili na jiné lince, kterou jsme zautomatizovali již dříve.”

Nebo:

„Z důvodu nedostatku kvalitních operátorů na trhu, jsme byli nuceni zaměstnávat nekvalifikované agenturní pracovníky z jiných zemích, u kterých jsme se potýkali se zvýšenými opakovanými náklady na zaškolení vzhledem k vyšší fluktuaci a my jsme je museli operativně nahrazovat obsluhou z jiných linek, apod. Vzhledem k dlouhodobé neudržitelnosti tohoto stavu, který měl dopad nejen na efektivitu výroby, ale i na spokojenost našich kmenových zaměstnanců, jsme se rozhodli celou výrobní linku plně zautomatizovat a dnes nám místo 20 nekvalifikovaných agenturních operátorů na lince na obsluhu celého procesu stačí kvalifikovaní kmenoví pracovníci na jedné směně, kteří zároveň dosáhli vyššího ohodnocení.“

Další příklad:

Montážní linka na šroubování sedaček do auta. Šrouby na tomto konkrétním pracovišti původně utahoval pracovník s pneumatickým šroubovákem v ruce. Přesněji to byli tři pracovníci na třech směnách. Cílem projektu byla robotizace pracoviště šroubování s jedním operátorem ve třísměnném provoze a zároveň, díky začlenění automatické kontroly kvality operace, omezení rizika chybovosti způsobené lidským faktorem. Zároveň byla celá operace zrychlena, čímž došlo k dalšímu zrychlení návratnosti investice.

Přínosem automatizace tedy není jen do nekonečna opakované zvýšení produktivity, efektivita, úspory, zpětná dohledatelnost, atd. Ale chytrý přístup k této problematice také zásadně mění personální trh, protože se dramaticky mění potřeba změny kvalifikace pracovníků, lepší využití jejich potenciálu ve prospěch firmy, celkového zlepšení pracovního prostředí, což mimo jiné vede i k možnosti lepšího ohodnocení a i celkové spokojenosti zaměstnanců.

Ve všech odvětvích průmyslu je velký tlak na snižování nákladů, zmetkovosti a zpožďování výroby. Když se podíváme na to, jaké jsou trendy např. v automobilovém průmyslu, ve kterém působí většina zákazníků Automa CZ, je jasné, že chytrá a efektivní automatizace výroby je jediná cesta, jak reagovat na nové trendy a požadavky trhu.

Automobilový průmysl prochází revolučními změnami, které pro mnohé dodavatele mohou představovat existenční hrozbu a to zejména, pokud nedokáží zásadně zvýšit flexibilitu a rychlost změny výrobního programu. V důsledku očekávané elektrifikace dojde k zastarání celých kategorií tradičních komponentů. Lze očekávat zvýšený zájem o modularitu, personifikaci, mnohem kratší „životní cyklus“. Což mimochodem je a bude trend, který se netýká jen automobilového průmyslu, ale lze jej již nyní pozorovat i v dalších odvětvích výroby zboží každodenní potřeby – životní cyklus se dramaticky zkracuje, chceme se odlišovat, mít „něco jiného“, co by bylo vyrobeno pouze pro nás…

Jak se mohou firmy v automobilovém odvětví, a samozřejmě nejen v něm, s takovou nejistotou vyrovnat? Změnit celkově přístup nejen k samotnému výrobnímu procesu, ale i k tomu jak využívají kapacity a lidský potenciál ve výrobě. Tzn. nejde jen o to nasadit robota na operaci a nahradit několik pracovníků, podstatou je celková adaptibilita zaměstnance na nový způsob výroby. Není to jenom odpovědnost zaměstnavatele, ale je a bude čím dál důležitější, aby i jednotliví zaměstnanci měli snahu a cítili potřebu pružně reagovat na měnící se trendy a technologie.

Obavy z toho, že automatizace, robotizace a digitalizace vezmou lidem práci, což je dokola a do nekonečna omílaná otázka (bohužel je stále mediálně populární), jsou jednoduše zbytečné, liché a zavádějící … neberou a nevezmou, naopak, umožňují firmám prosperovat v tvrdé konkurenci, udržet a vytvářet pracovní místa, dávat lidem možnost získat užitečnější, méně namáhavou, přínosnější práci, která je bude bavit.

Mohlo by vás zajímat...

Potřebujete pomoct s automatizací výroby?

Ozvěte se nám, víme, jak na to!